forsikring

S

SYGDOM

0-100% af din løn

Mister du i en kortere eller længere periode evnen til at arbejde, så kan du også miste sin indkomst.

Det er derfor vigtigt at sikre din indkomst ved sygdom og ulykke.

KS

KRITISK SYGDOM

0 – 800.000 kr.

Kritisk sygdom er et kontant beløb, der udbetales, hvis du får en kritisk sygdom. Sygdommen skal fremgå af forsikringsbetingelserne over dækningsberettigede diagnoser.

D

DØDFALD

0 – 9.000.000 kr.

Ved dødsfald kan der udbetales et beløb til fx din ægtefælle, din samlever eller dine børn. Derudover udbetales naturligvis det opsparede depot og kan være med eller uden fradrag og dermed med eller uden 40% afgift.

Tilknytning af sikkerhed ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og/eller dødsfald er betinget af tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Gruppe 1 - Dækninger deltid

 

 

 

 

Grundpakke

Tilvalg

TABT ARBEJDSEVNE

udbetales månedsvis
– følger folkepensionsalderen

0% af lønnen

0% af lønnen

TABT ARBEJDSEVNE

Sumudbetaling skattefri

60.000 kr.

60.000 – 1.620.000 kr.

KRITISK SYGDOM

engangsbeløb

0 kr.

0 – 800.000 kr.

DØDSFALD

på én gang eller over en årrække

60.000 kr.

60.000 – 800.000 kr.

SUNDHED

arbejde- og fritid

Frivillig

Gruppe 2 - Dækninger fuldtid

 

 

 

 

Grundpakke

Tilvalg

TABT ARBEJDSEVNE

udbetales månedsvis
– følger folkepensionsalderen

100% af lønnen

60 – 100% af lønnen

TABT ARBEJDSEVNE

Sumudbetaling skattefri

60.000 kr.

60.000 – 1.620.000 kr.

KRITISK SYGDOM

engangsbeløb

100.000 kr.

0 – 800.000 kr.

DØDSFALD

på én gang eller over en årrække

100% af lønnen

60.000 – 800.000 kr.

SUNDHED

arbejde- og fritid

3.000.000 kr.

Ægtefælle/samlever/partner